BPV periodes

Per schooljaar vinden er twee BPV periodes plaats: 

      • eind augustus/begin september tot eind januari

      • eind januari tot eind juni

De duur per BPV periode is ongeveer 20 weken. De student is vijf dagen per week aanwezig bij het bedrijf. Eventuele uitzonderingen staan hieronder vermeld en worden vooraf met bedrijf en student gecommuniceerd.