Beroepsprofiel Applicatie Ontwikkelaar (AO) niveau 4

De Applicatieontwikkelaar creëert applicaties (programma's die een uitvoerende taak hebben), zoals tekstverwerkers of games. Naast het ontwerpen van geheel nieuwe applicaties past de Applicatieontwikkelaar ook bestaande applicaties aan. Dit werk gebeurt meestal in teamverband, waarbij meerdere Applicatieontwikkelaars samen werken aan één project. Als dit project af is kan de Applicatieontwikkelaar weer aan een heel ander project beginnen, met een ander team ontwikkelaars.Als de applicate af is, is het project echter nog niet klaar. De Applicatieontwikkelaar moet ook de gebruikershandleiding presenteren en schrijven, zodat mensen de applicatie daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken. Het werk van een Applicatieontwikkelaar reikt zo veel verder dan het programmeren van een applicatie, omdat hij ook rekening moet houden met de gebruikers en het succesvol implementeren van de applicatie. Hierbij hoort ook het realiseren van aanpassingen op basis van tests en eventueel feedback. Dit gebeurt allemaal in overleg, wat betekent dat Applicatieontwikkelaars een flexibele houding moeten hebben in de ontwikkeling van applicaties.

Werkprocessen

Beroepsspecifiek

Kerntaak 1 Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject

B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast

B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan

B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp

B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor

Kerntaak 2 Realiseert en test (onderdelen van) een product

B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product

B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product

Kerntaak 3 Levert een product op

B1-K3-W1: Optimaliseert het product

B1-K3-W2: Levert het product op

B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product

Profieldeel

Kerntaak 1 Onderhoudt en beheert de applicatie

P1-K1-W1: Onderhoudt een applicatie

P1-K1-W2: Beheert gegevens

Toelichting per werkproces

Download hier de toelichting per werkproces zoals deze vermeld staan in het kwalificatiedossier.