Beroepsprofiel ICT beheerder (IB) niveau 4

De ICT beheerder fungeert als spil binnen de afdeling automatisering. Hij houdt zich hierbij primair bezig met het beheer, de beveiliging en het onderhoud van het geautomatiseerde informatiesysteem, waarbij ook aspecten van netwerkbeheer en systeemontwikkeling tot het takenpakket behoren. Ook coördineert de beheerder het systeemon­derhoud en onderhoudt hij de contacten met leveranciers. Daarnaast stelt hij richtlijnen en procedures op voor het beheer en gebruik van de systemen en ziet hij erop toe dat die ook worden gebruikt. De ICT beheerder ondersteunt de applicatiebeheerders en andere gebruikers van het systeem. Samen met zijn collega's zoekt hij oplossingen voor automatiseringsvraagstukken.

Werkprocessen ICT beheerder

Beroepsspecifieke onderdelen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen

B1-K1-W1: Stelt de vraag en/of informatie-/ mediabehoefte van de opdrachtgever vast

B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel ontwerp

B1-K1-W3: Maakt een technisch ontwerp

B1-K1-W4: Realiseert een testomgeving

Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen

B1-K2-W1: Levert een bijdrage aan het implementatieplan

B1-K2-W2: Implementeert (een deel van) het informatiesysteem

B1-K2-W3: Evalueert de implementatie

Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen

B1-K3-W1: Voorkomt (ver)storingen in het informatiesysteem

B1-K3-W2: Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in het informatiesysteem

B1-K3-W3: Stelt procedures op t.b.v. het informatiesysteem en bewaakt deze

B1-K3-W4: Beveiligt het informatiesysteem

Profieldeel

Kerntaak 1: Ondersteunen van systeemgebruikers

P1-K1-W1: Behandelt en handelt incidentmeldingen af

P1-K1-W2: Biedt ondersteuning bij de acceptatietest

Kerntaak 2: Organiseren van een (bestaande) servicedesk

P1-K2-W1: Onderhoudt een servicedesk

P1-K2-W2: Beheert een servicedesk

P1-K2-W3: Stelt gebruikersinstructies op

Toelichting per werkproces

Download hier de toelichting per werkproces zoals deze vermeld staan in het kwalificatiedossier.