Beroepsprofiel netwerkbeheerder (NB) niveau 4

De netwerkbeheerder draagt zorg voor het onderhoud, het beheer en de beveiliging van kleine tot middelgrote hybride netwerken. Daartoe gebruikt hij allerlei protocollen, besturings- en toepassingssoftware. Zelfstandig of in een team bewaakt hij en adviseert hij over het (lokale) netwerk, inclusief intra- en internet. Ook adviseert hij het management en ondersteunt hij de gebruikers. Om optimaal te kunnen functioneren is het voor de netwerkbeheerder van essentieel belang om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Werkprocessen Netwerk Beheerder

Beroepsspecifieke onderdelen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen

B1-K1-W1: Stelt de vraag en/of informatie-/ mediabehoefte van de opdrachtgever vast

B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het maken van een functioneel ontwerp

B1-K1-W3: Maakt een technisch ontwerp

B1-K1-W4: Realiseert een testomgeving

Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatiesystemen

B1-K2-W1: Levert een bijdrage aan het implementatieplan

B1-K2-W2: Implementeert (een deel van) het informatiesysteem

B1-K2-W3: Evalueert de implementatie

Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatiesystemen

B1-K3-W1: Voorkomt (ver)storingen in het informatiesysteem

B1-K3-W2: Lokaliseert en verhelpt (ver)storingen in het informatiesysteem

B1-K3-W3: Stelt procedures op t.b.v. het informatiesysteem en bewaakt deze

B1-K3-W4: Beveiligt het informatiesysteem

Toelichting per werkproces

Download hier de toelichting per werkproces zoals deze vermeld staan in het kwalificatiedossier.