Vakanties

De student heeft geen schoolvakanties (m.u.v. de bouwvakvakantie). De student bouwt vrije dagen op zoals medewerkers van het bedrijf. De vrije dagen worden opgenomen in overleg met de praktijkopleider van het bedrijf. 
Bij ziekte dient de student zich tijdig en persoonlijk telefonisch (niet per mail of SMS) ziek te melden bij het bedrijf en op school. 
De werktijden dienen te vallen tussen 8.00 uur en 18.00 uur (tenzij anders overeengekomen).
Als de student vrij moet hebben in verband met herkansing, bezoek beursen of iets dergelijks zal de school u hiervan altijd op de hoogte brengen.
Het is niet toegestaan een praktijksituatie te organiseren waarbij de ouders, verzorgers of de familie een rol hebben in de begeleiding of beoordeling.