Niveau 4 Software Developer

De beginnend beroepsbeoefenaar houdt zich in het werk voornamelijk bezig met software development. De software kan op verschillende devices draaien en kan betrekking hebben op een complexe (fysieke of virtuele) IT-infrastructuur. Hij/zij stemt eisen en wensen af op de (on)mogelijkheden van de IT-infrastructuur en/of devices, realiseert de softwarematige oplossingen en schakelt eventueel meer gespecialiseerde professionals in.

Bij software development kan gedacht worden aan gamedevelopment, back-end en/of webdevelopment, of software-development in een medische, of andere specialistische context. Ook is app-ontwikkeling mogelijk voor diverse (mobile) devices. Door robotica, Internet-of-Things en smart techonlogy kan software development een sterke elektrotechnische component bevatten. Processen worden door middel van software steeds verder geautomatiseerd bijvoorbeeld in de industrie, maar ook binnen dienstverlenende bedrijven, waarbij algoritmes, netwerktechnologie en datastructuren een steeds grotere rol spelen. De toepassing van software en de mogelijke contexten zijn met andere woorden zeer divers.


Basis 1 Kerntaak 1 Realiseert software

B1-K1-W1 Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
B1-K1-W2 Ontwerpt software
B1-K1-W3 Realiseert (onderdelen van ) software
B1-K1-W4 Test software
B1-K1-W5 Doet verbetervoorstellen voor de software

Basis 1 Kerntaak 2 Werkt in een ontwikkelteam

B1-K2-W1 Voert overleg
B1-K2-W2 Presenteert het opgeleverde werk
B1-K2-W3 Reflecteert op het werk