Niveau 4 Expert Medewerker IT System and Devices

De Expert IT systems and devices is bij een bedrijf vaak de contactpersoon op ICT-gebied. Hij helpt gebruikers devices te installeren en te gebruiken, lost storingen op en beheert de infrastructuur en applicaties. Daarnaast houdt de expert IT systems and devices zich bezig met het beveiligen van informatiesystemen en heeft hij een rol bij het bespreken van wensen van opdrachtgevers en dit vertalen naar aanpassingen of vernieuwingen in de IT infrastructuur of applicaties. De Expert IT systems and devices wordt ingezet in verschillende bedrijven in alle mogelijke sectoren van de economie. Hij heeft oog voor de organisatie waar hij voor werkt, heeft een helikopterview en kan goed delegeren. Hij werkt vaak samen met collega’s in projectteams, en heeft de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de IT infrastructuur en devices en het ondersteunen van gebruikers.


Basis 1 Kerntaak 1 Ondersteunt gebruikers

B1-K1-W1 Handelt meldingen af
B1-K1-W2 Instrueert gebruikers
B1-K1-W3 Installeert, configureert en beheert gebruikersdevices

Basis 1 Kerntaak 2 Beheert de infrastructuur

B1-K2-W1 Installeert en configureert netwerk- en infrastructuuronderdelen
B1-K2-W2 Beheert en monitort netwerk- en infrastructuuronderdelen

Basis 1 Kerntaak 3 Beheert applicaties

B1-K3-W1 Adviseert over, installeert en configureert applicaties
B1-K3-W2 Onderhoudt applicaties

Profieldeel

De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende (specifieke) kerntaken en werkprocessen:

Profieldeel 2 Kerntaak 1 Ontwikkelt digitale informatievoorzieningen

P2-K1-W1 Ontwerpt een informatievoorziening
P2-K1-W2 Automatiseert processen
P2-K1-W3 Beheert databases

Profieldeel 1-Kerntaak 2 Begeleidt onderhoudswerk

P2-K2-W1 Geeft security advies en verbetert security
P2-K2-W2 Reageert op security incidenten