Plaatsing

BPV plaatsing
U geeft aan een BPV plaats beschikbaar te hebben of wij (BPV coördinatoren) benaderen u met de vraag of u een BPV plaats beschikbaar heeft.
De BPV coördinator zorgt voor een match tussen u en een student. De BPV dient plaats te vinden bij een door het SBB erkend leerbedrijf. Zie www.s-bb.nl. Hier kunt u kijken welke erkenningen u heeft of meerdere erkenningen aanvragen. Dit kan eventueel in overleg met de BPV coördinator.
De BPV coördinator neemt contact op met u om door te geven dat er een student heeft aangegeven graag bij uw bedrijf de BPV te willen doorlopen. Eveneens ontvangt u de gegevens per mail.


De student maakt een afspraak met u, telefonisch dan wel per mail, met behulp van een sollicitatiebrief en CV.
De student komt op het sollicitatiegesprek en heeft een gesprek waarin u bepaalt of de match geslaagd is en de BPV doorgang kan vinden. Als u akkoord gaat met de BPV, wordt de praktijkovereenkomst (digitaal) ondertekend.
De praktijkovereenkomst is onder meer nodig voor de verzekering.


U maakt met de student afspraken over de werktijden, werkzaamheden en regels van het bedrijf. De student dient zich te gedragen als werknemer van het bedrijf. Het document Werkzaamheden Praktijkopleider kan hierbij een leidraad zijn.


Aan het begin van de BPV zal er een BPV docent bellen om een afspraak te maken voor een bezoek. Hij is aanspreekpunt voor de student en voor de praktijkopleider van het bedrijf. Tot dat moment kunt u met vragen altijd terecht bij de BPV coördinatoren.


Kosten
Wij vragen als afdeling geen vergoeding. Mocht u iets met een student regelen dan is dat aan u. Wel vinden we het redelijk dat een BPV bedrijf een student tegemoetkomt in eventuele reiskosten.