Stage

Stage, oftewel BPV, beroepspraktijkvorming, is een essentieel deel van de opleiding van onze studenten. Tijdens de BPV doen ze ervaring op, kunnen ze het geleerde in praktijk brengen en ervaren ze hoe het is om in de maatschappij mee te draaien. En natuurlijk bouwen de studenten hiermee een netwerk op.

Onder de submenu’s vind je veel informatie over de verschillende aspecten van de BPV.