BPV Buitenland Downloads

Downloads buitenlandstage binnen Europa
De actuele formulieren en relevante informatie voor de buitenlandstage binnen Europa zijn hieronder weergegeven.

Learning agreement Learner Mobility regular

Begroting kosten per stage

Bijlage kilometer declaratieformulier

Grant agreement Student studies and Traineeships

Algemene informatie
Verzekering buitenlandse stage

Checklist buitenlandse stage