Niveau 2 Medewerker ICT Support

De Medewerker ICT support werkt in opdracht en onder begeleiding van een leidinggevende. Hij/zij werkt in een weinig complexe omgeving en voert eenvoudige taken, routinematige en standaardwerkzaamheden uit. Hij/zij houdt zich daarbij strikt aan de geldende regels, instructies en procedures. Wanneer iets afwijkt van de opdracht overlegt hij/zij direct met de leidinggevende. De Medewerker ICT support werkt op het gebied van hardware en devices. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleggen, installeren en configureren van hardware en/of netwerken en het oplossen van storingen. Met betrekking tot devices voert de Medewerker ICT support activiteiten uit op het vlak van assemblage, reparatie, verlenen van service, geven van uitleg en (in sommige branches) verkoop van devices (zoals mobiele telefoons, tablets, laptops/notebooks, desktops, IoT devices, smart home devices, AV-apparatuur, VR/AR-devices en drones).


De opleiding is opgebouwd uit de volgende kerntaken en werkprocessen:

Basis 1-Kerntaak 1 Installeert en onderhoudt hardware, software en netwerk- en infrastructuuronderdelen

B1-K1-W1 Maakt devices gebruiksklaar
B1-K1-W2 Installeert en onderhoudt software
B1-K1-W3 Monteert netwerk- en infrastructuuronderdelen

Basis 1-Kerntaak 2 Handelt meldingen af

B1-K2-W1 Neemt meldingen aan en registreert meldingen
B1-K2-W2 Lost meldingen op en escaleert meldingen

De stage vindt plaats in het derde (laatste) semester.