Bezoek

BPV bezoek

Ongeveer drie tot vier weken na aanvang van de BPV vindt een gesprek plaats met student, BPV docent en praktijkopleider. Aan het einde van de BPV vindt nogmaals een gesprek plaats. Mochten er tijdens de BPV onduidelijkheden, vragen of problemen zijn, dan kan uiteraard contact worden opgenomen met de BPV docent of de BPV coördinator.

BPV werkboek

Naast de werkzaamheden die de student vanuit het BPV bedrijf krijgt opgedragen, zal hij ook moeten werken aan de vragen en opdrachten uit het BPV werkboek. Verwacht wordt, dat de student in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens werktijd óók aan deze vragen en opdrachten te werken. Het is wenselijk dat de student met u een planning maakt voor het werken aan het BPV werkboek en tijd krijgt voor vragen een feedback.