Binnen Europa

Buitenlandstage binnen Europa
Je denkt eraan om jouw stage in het buitenland te doen. Dat is mogelijk en vanuit het ROC is geld beschikbaar om je hierin te ondersteunen. Zorg ervoor dat je op tijd aangeeft dat je naar het buitenland wilt. Een half jaar van tevoren is wenselijk. Bedenk goed dat je drie tot zes maanden in een vreemd land bent en dat je je in die periode zelfstandig moet kunnen redden.
Binnen Europa kun je in de meeste landen zonder problemen stage lopen. Uiteraard kan het ROC voor jou op zoek gaan naar een bedrijf waar je stage kunt lopen, maar je kunt ook zelf met een suggestie komen. Voorwaarde is dat het bedrijf is erkend door het SBB. Of het bedrijf erkend (geaccrediteerd) is kun je zien op de site www.s-bb.nl. Is dat niet het geval dan moet het bedrijf accreditatie/erkenning aanvragen bij SBB, voordat je er mag stagelopen.

Klaar voor vertrek:
Om voor je vertrek alles goed te kunnen regelen hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

Kopie van ID-kaart of paspoort
Kopie van de internationale zorgverzekeringspas (aan te vragen via de zorgverzekeraar)
Kopie van de polis voor de wettelijke aansprakelijksheidsverzekering (WA)
Daarnaast moeten de volgende formulieren worden ingevuld en aangeleverd:

Aanmeldingsformulier Erasmus Plus
Learning agreement learner mobility regular
Stagebedrijf Erasmus Plus
Begroting kosten per stage
Zonder deze ingevulde en ondertekende formulieren kan er geen vergoeding plaatsvinden.

Toelichting:
Bij de begroting geef je aan hoeveel je denk kwijt te zijn aan kosten voor de huur van een woning, vervoer en levensonderhoud. Het maximaal te vergoeden bedrag vind je onder de link ‘downloads’. Vraag voor de zekerheid bij jouw stagebegeleider na of de vergoedingsbedragen nog actueel zijn, deze wijzigen namelijk elk jaar.